תקנון ראשי אתר מאור סחר תכשיטים בע"מ

(עדכון אחרון 7/19) תקנון זה כפוף לתקנון השמור בחנות מאור סחר. טל"ח. אתר זה הינו קטלוג מוצרים וחנות וירטואלית השייכת, מעודכנת ומופעלת ע"י מאור סחר תכשיטים בע"מ או מי מטעמם. אנא קראו תקנון זה בקפידה. לתשומת לבכם: עצם הגלישה באתר, השימוש באפשרויות בו, כולל ולא רק הזמנה, תשלום וקניה באתר כפופים לתנאים בתקנון הנ"ל ומהווים הסכמה גורפת לתנאים אלו כלשונם. במיוחד כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה המקוונת – כי הינו מודע לתקנון הנ"ל ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים ומאשר אותם ולעובדה שהם חלים על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מאור סחר תכשיטים בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה. מאור סחר תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המכירה והשימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

1. המוצרים באתר

המוצרים המוצעים על ידינו נמכרים AS IS  , מיוצגים על ידי תמונות באיכות גבוהה ומלווים במפרט טכני ברור לפי הנהוג בענף. ניתן לראות את תמונותיהם ותיאורם בדפיהם ותמונות ותיאורים אלו הם המייצגים את הפריטים אותם אתם רוכשים. פרטים נוספים לגבי המוצר טרם הרכישה ניתן לקבל בטלפון, בפנייה למייל של מחלקת השירות ובטופס "צור קשר".

2. מי רשאי לקנות

  תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב הקונה לרכוש. כל אדם בן 18 ומעלה וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל אשר ברשותו או ברשות החברה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן יש למאור תכשיטים הסכמי סליקה. המבצע פעולת רכישה באתר מתחייב לשלם את ההזמנה גם במידה והוא מזמין עבור צד שלישי.

3. הזמנת מוצר

 1. למען הסר ספק. השלמת הזמנה באתר אינה מהווה אישור לביצוע הזמנה על ידי מאור סחר תכשיטים.
 2. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתך, דבר המעיד על קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד. אישור סופי יינתן רק לאחר שצוות האתר סיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברות האשראי לביצוע הקניה יינתן אישור סופי לרכישה ורק אז תחשב הצעתך כאמיתית ויחלו תהליכי ייצור ואספקת המוצר/ים, בתנאי שהם נמצאים במלאי.
 3. במידה אם יחול שיבוש או טעות בתיאור המוצרים, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות מאור תכשיטים לפנות אליך ולדון בדרכי פעולה אפשריות או לבטל את רכישתך לאלתר. מבלי לגרוע מר"מ מאור סחר תכשיטים רשאית לא לקבל הזמנות לפי ראות עיניה ושיפוטה הבלעדי. בהזמנה ששולמה בכרטיס אשראי יחויבו בכל מקרה דמי ביטול של 5% מסכום העסקה כחוק או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

4. מסירת פרטים אישיים אמיתיים

  שימו לב. בעת ביצוע הקניה באתר תדרשו להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. צעד זה נועד למניעת הזמנות כוזבות, גניבת זהות ועוד. אתם נדרשים לספק פרטים אמתיים ומעודכנים. אנא דעו! הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים אלה עלולים להינקט צעדים משפטיים ו/או הגשת תלונות במשטרת ישראל.

5. אופן החיוב

 1. לאחר סיום ביצוע הקניה באתר, הקונה מתחייב באופן מידי בתשלום מלא בגין המוצר בכרטיס אשראי בבעלות המזמין בלבד, תקין, חוקי ופעיל של אחת מחברות האשראי הנמצאות בשימוש מאור סחר תכשיטים, גם עבור צד שלישי, לפי מספר התשלומים אשר ביקש באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 2. השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מן חברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את הלקוח בטווח 48 שעות מעת ביצוע העסקה באתר. ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאתנו תוך 48 מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ואישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 3. במקרה כאמור סעיף 5ב , יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, מאור סחר תכשיטים זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
 4. עלות דמי ביטול עסקה באשראי הינם 5% מערך העסקה כחוק או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם

6. ביטול עסקת רכישה והחזרה של מוצרים

  1. ניתן להחזיר תכשיט אשר נקנה באתר עד 30 יום מיום קבלתו (לא ימי עסקים). חשוב! לא ניתן לבטל רכישת תכשיטים שעוצבו ו/או שונו ו/או יוצרו במיוחד עבור הלקוח.
  2. במקרה ויש טענה על קבלת תכשיט פגום יש להודיע על כך באופן מידי וללא דיחוי למאור סחר תכשיטים כחלק מתנאי החזרת המוצר. ניתן להודיע בצור הקשר באתר או במייל [email protected]
  3. כל החזרה של מוצר תעשה בקופסה המקורית, בצירוף חשבונית קניה מקורית וכל תעודה או מסמך מקורי שנמסר לרוכש ממאור סחר תכשיטים או מי מטעמו עד 30 יום (לא ימי עסקים) מיום קבלת התכשיט על ידי הלקוח.
  4. ביטול והחזרה יתקבלו אך ורק מוצרים שלא נעשה בהם שימוש כלל וכלל.
  5. ביטול והחזרה של תכשיטים, שמשובץ בהם יהלום מרכזי יעשו רק בחנות הראשית של מאור סחר תכשיטים ברח' הרקון 15, רמת גן, ישראל. על ההחזרה להיות מאושרת על ידי נציג מאור תכשיטים לאחר בדיקה מקיפה של התכשיט והיהלומים.
  6. במקרה ותכשיט שהגיע ללקוח פגום או מקולקל לניתן להחזיר את המוצר בצירוף החשבונית וכל המסמכים הרלבנטיים בצירוף אריזתו המקורית ומכתב המתאר את הבעיה למאור סחר תכשיטים, רח' הרקון 15, רמת גן, ישראל, על ידי הגעה פיזית לחנות או על ידי שליח בעלות מוסכמת על שני הצדיים, לפני ביצוע המשלוח. מוסכם בזאת שכל עלויות המשלוח או ההחזרה הידנית יחולו על הקונה ועליו בלבד.
  7. לאחר שיתקבל המוצר במאור סחר תכשיטים יחד עם המסמכים והפנייה, יימסר ללקוח מוצר זהה למוצר שנמכר על פי הזמנת הלקוח המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי. המסירה תתבצע רק בחנות מאור תכשיטים. הזכות להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. יש להבהיר שמאור סחר תכשיטים לא מתחייבת להחליף פריט פגום בפריט חדש ושומרת לעצמה את הזכות לתקן את הפגם בתכשיט המקורי שנמסר ללקוח והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  8. בכל ביטול עסקה באשראי יחויב הלקוח ב-5% דמי ביטול אשראי כחוק או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
  9. כל זאת נאמר תחת ההבנה והידיעה שיתכנו הבדלי צבעים בין התמונות המוצגות באתר לבין התכשיט שיתקבל בפועל אצל הלקוח מכל סיבה שהיא
.

7. אספקת מוצרים ומשלוחים

 1. זמני האספקה הם עד 14 ימי עסקים (להלן "זמן האספקה"), היינו ימים א'-ה', למעט ערבי חג ומועדים. המחירים באתר כוללים מע"מ. במקרים חריגים וזאת יתבצע בתיאום מלא עם הלקוח על ידי נציג של מאור תכשיטים.
 2. אספקת המוצרים תהיה דרך חברת, משלוחים שתבחר על ידי מאור סחר תכשיטים ותתבצע באמצעות משלוח מסוג "שליח עד הבית". אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לבית עסק לפי בקשת הלקוח בזמן ההזמנה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של מאור תכשיטים וחברת המשלוחים.
 3. מוצרים שיסופקו באמצעות חברת שליחויות יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברת השליחויות ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בחברות השליחויות השונות. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים עצמה מטעם מאור סחר תכשיטים, ובכפוף לרשימת היישובים המאושרים למשלוח של חברת השליחויות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי השליחים או כל סיבה אחרת, ישוקף הנושא ללקוח ויוחלט על אתר משלוח חלופי המקובל על שני הצדיים או על זיכוי כספי בעלות משלוח רגיל באזור גוש דן. יובהר בזאת, כי בכל נושא ביטול משלוח בשל התנאים שצוינו כאן, תהיה מאור תכשיטים הפוסקת הבלעדית בעניין.
 4. דמי המשלוח המצוינים על כל מוצר באתר, תקפים למדינת ישראל בלבד. משלוחים לחו"ל יעשו אך ורק בתיאום מול נציג של מאור תכשיטים לפי תעריף ותנאים שיסוכמו בין שני הצדדים. אין זכות החזרה לפריטים שנשלחו לחו"ל.
 5. מאור סחר תכשיטים אינם אחראים לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו: שביתות, עיכובים על ידי גורמים רשמיים של ממשלת ישראל, עיצומים, תקלות טכניות אחרות של חברת המשלוחים, אם הלקוח אינו זמין לתיאום הגעת השליח וכוח עליון.

8. אחריות כללית

 1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הנם חדשים לחלוטין ונהנים מכל האחריות המלאה והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין, לפי סדר הדין במדינת ישראל. מאור תכשיטים ו/או מי מטעמה מייצרת את התכשיטים (מלבד היהלומים), ונושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים (מלבד יהלומים).
 2. לידיעת הרוכשים, לעיתים יתכנו הבדלי צבעים קלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הצבעים הסופיים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
 3. זכותך להחליף או להחזיר ולקבל את כספך בחזרה באם רכשת מוצרים פגומים , כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה. החזרת תכשיטים המשובצים ביהלום מרכזי תעשה אך ורק לאחר בדיקה מקיפה בחנות מאור תכשיטים עד 30 יום (לא ימי עסקים) מיום קבלת המוצר.
 4. המוצרים באתר וכל הפרטים הנוגעים להם מתוארים ומוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או התחייבות מטעם מאור סחרק תכשיטים או מי מטעמם לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, וכיו"ב.
 5. בשום נסיבות לא יחולו על מאור סחר תכשיטים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר של מאור תכשיטים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים , או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע מאור תכשיטים ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 6. מאור תכשיטים ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. השימוש באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, או תביעה ו/או דרישה כלפי מאור תכשיטים בעיצוב אישי" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 7. במהלך תקופת האחריות, תינתן אחריות רק לתכשיטים בהם נעשה שימוש סביר. האחריות אינה תקפה במקרים של אובדן התכשיט או חלק ממנו, נפילת יהלום מרכזי מהמקום בו הוא שובץ, בלאי טבעי, קרע או חבלה. למען הסר ספק – מאור תכשיטים מסירה כל אחריות בתום משך תקופת האחריות הרשומה בתקנון.

9. שינויים ותיקונים במוצר

 1. במקרה של רצון של הלקוח לתקן או לשנות את המוצר שסופק לפי התמונה והתיאור באתר, על הלקוח לשלם מראש דמי משלוח נוספים מהלקוח למאור סחר תכשיטים ובחזרה ותוספת של סכום כסף אשר יידרש על מנת לבצע את השינוי. סכום החיוב הסופי ייקבע לאחר ביצוע העבודה. במידה ויהיו הפרשים לטובת הלקוח הוא יזוכה בסכום הפרש. במידה ויהיו הפרשים לרעת הלקוח הוא מתחייב להשלים אותם טרם משלוח או מסירת התכשיט.
 2. שינויי מידה יתבצעו ללא עלות עד 12 חודשים מיום קבלת התכשיט על ידי הלקוח
 3. תיקונים עקב שימוש בלתי סביר בתכשיט כמו למשל, אל לא רק בגלל עיקום ואיבוד צורה ו/או נפילת יהלומים ו/או אבני חן משובצות, יתבצעו לאחר קבלת תשלום מהלקוח בלבד.
 4. יש לפעול עפ"י ההמלצות לשמירה התכשיט המצוינים ברשומה הנ"ל, לחצו כאן.

10. תנאים נוספים

 1. מאור תכשיטים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש את המוצרים.
 2. מאור תכשיטים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 3. מאור תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים, תכונות, תנאים ותמונות מוצרים ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב, ו/או מערכות הטלפון, ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה, ו/או השבתה, ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד, ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית מאור תכשיטים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 4. במידה ותחול טעות בהצגת הנתונים באתר על מסך ו/או בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר ו/או בכל חומר הדפסה אחר ו/או בקבלת הנתונים בביצוע פעולה כלשהי באתר, יכולה מאור תכשיטים, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית לפי שיקול דעתה הבלעדי ולגבות דמי ביטול מכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה
 5. מאור סחר תכשיטים שומרת לזכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

11. זכויות יוצרים

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות לרבות תוכן, תמונות גרפיקה ועוד . כל צד ג' המבצע פעולות אינו רשאי לשנות, לפרסם, או להעביר ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או תוכנו, כולו או חלקו למטרה כלשהי. כל המבקש ליצור לינק (קישור) לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל את אישורה. החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת. * לקוח/ה שאישר/ה את תקנון האתר אישר בנוסף קבלת דיווח בדוא"ל וב-SMS מעת לעת

12. שיפוט

  הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב בלבד.

מדיניות פרטיות בשימוש באתר מאור סחר תכשיטים

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתם חושבים  שפרטיותכם נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנו למאור תכשיטים בכתובת הדוא"ל: [email protected],  או באמצעות טופס הצור קשר באתר מאור תכשיטים.

1. מסירת פרטים ומידע אישי למאור תכשיטים

 1. השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד לרכישת מוצרים, טפסי צור קשר, טפסי יש לי שאלה ועוד כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, פרטי כרטיס אשראי, טלפון נייד, כתובת למשלוח, כתובת לחשבונית ועוד.
 2. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי האתר ומאור תכשיטים.
 3. בחלקים בהם נדרש מילוי פרטים יתכנו שדות שחובה למלא בהם פרטים אישיים. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להמשיך פעילות ו/או רכישה באזור הרלבנטי באתר. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.
 4. על-פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם היא אך ורק בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרכישה או הפנייה בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר בנוגע לעניינים אלו בדיוק.
 5. מוסכם על ידך בשימוש באתר שמאור סחר תכשיטים יכולים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול מאור סחר תכשיטים, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן.
 6. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע למאור סחר תכשיטים, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

2. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

 • בשימוש באתר, מאור סחר תכשיטים עשויה לאסוף מידע על הדרך והיחס שלך לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם השתמשת באתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.
 • מאור סחר תכשיטים או מי מטעמה רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בנוגע לשימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר לרכישות באתר ולפעילות כלשהי בסל הקניות ועוד.

3.שילוב שימוש ומידע מרשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

 • מאור סחר תכשיטים מעמידה לרשות משתמשי האתר עזרים ואזורים ייעודיים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. ידוע ומובן לך שמדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.
 • האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

4. השימוש במידע

 1. בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף אתר מאור סחר תכשיטים במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות כולן או רק חלק מהן:
  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע
  • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • וגם כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך
  • כדי לשלוח אליך מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל מאור סחר תכשיטים, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר
  • ליצירת קשר איתך כשמאור תכשיטים סבור שקיים צורך בכך
  • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה, ספציפית, לא יזהה אותך אישית, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר
  • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר
  • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשמאור תכשיטים סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן
  • וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

5. מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. מאור סחר תכשיטים לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, כולו או חלקו, שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן :
  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מאור סחר תכשיטים כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
  • אם יתקבל בידי מאור סחר תכשיטים צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מאור סחר תכשיטים ו/או מי מטעמה
  • בכל מקרה שמאור סחר תכשיטים יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 2. מאור סחר תכשיטים תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למאור סחר תכשיטים ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באיגוד וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של מאור סחר תכשיטים. מאור סחר תכשיטים לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
 3. אם מאור סחר תכשיטים יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו על-פי בקשתך המפורשת.

6. שמירת המידע האישי הנקלט באתר מאור תכשיטים

 1. המידע שאתר מאור סחר תכשיטים אוסף נשמר במאגרי המידע שלו, המאוחסן אצל מפעילי אפליקציות, ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
 2. Cookies – עוגיות ופיקסלים – 'עוגיות '(Cookies) ופיקסלים הן קבצי טקסט וקוד, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או הושמו בקוד האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. פיקסלים מועדו לעקוב ולדווח למקורות שונים על פעילויות שונות באתר.
 3. מאור סחר תכשיטים משתמשת באתר ב'עוגיות' (Cookies) ופיקסלים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כאמצעי מדידה, שיווק ופרסום, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
 4. כמו כן מאור תכשיטים נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, , שירותי הפרסום של חברת גוגל ורשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם יאנדקס ועוד. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם.
 5. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של חברות גוגל פייסבוק ועוד.
 6. במידה ואינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בעזרה (help) של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות . זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר מאור תכשיטים ובאתרים נוספים. ניתן למחוק קבצי עוגיות במחשבך הפרטי בכל זמן. לפעילות זו אנא העזר בעזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

7. אבטחת מידע

 1. מאור סחר תכשיטים מייחסת חשיבות לאבטחת המידע במערכותיו ולשם כך הוי נעזרת בגורמי צד שלישי מקצועיים, המספקים לה את מערכות ההגנה הממוחשבות, הנהוגות והמעודכנות בתחום אבטחת המידע של שרתים ואתרים. ועדיין, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או יושג בצורות לא חוקיות ממאגרי המידע. לכן, מאור סחר תכשיטים אינה מתחייבת, והלקוח אינו יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות לאחסון והעברת מידע אתר מאור סחר תכשיטים יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

8. זכות לעיין במידע

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 2. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש למאור תכשיטים – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי מאור תכשיטים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מאור תכשיטים למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למאור תכשיטים לפעול כאמור.

9. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מאור סחר תכשיטים רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

תנאי אחריות  – תכשיטי מאור:

1. תכשיטים משובצים ביהלומים:

 1. אחריות למשך שנתיים  בשימוש סביר שאינו כולל קריעה כתוצאה של משיכה, נפילה מגובה, תזוזה של אבנים ו/או נזק אחר כתוצאה של  מכה או נזק כתוצאה משפשוף בסוגי קרקע או ריצוף שונים.
 2. האחריות אינה תקיפה על נפילה או אובדן של יהלומים בגודל של כ-10 נקודות ומעלה.
 3. על אחריות הלקוח בלבד לבטח את התכשיט משובץ היהלומים בתעודת ביטוח מתאימה או להוסיף אותו לביטוח רכוש קיים לפי רצונו הבלעדי. כהמלצה בלבד יש לבדוק שקיים סעיף בפוליסה על אובדן / גניבה של תכשיט / יהלום.

2. תכשיטי זהב ותכשיטי זהב משובצים באבני זרקון:

  אחריות עד שנה מיום הקניה בשימוש סביר שאינו כולל קריעה כתוצאה של משיכה, נפילה מגובה, תזוזה של אבנים ו/או נזק אחר כתוצאה של  מכה או נזק כתוצאה משפשוף בסוגי קרקע או ריצוף שונים.
×
דילוג לתוכן